Steward-Ownership Podcast


Een podcastserie over steward-ownership. Steward-ownership is een ondernemingsvorm waarbij stemrecht (macht) en economisch recht (financiële belangen) van elkaar gescheiden zijn, zodat een onderneming zich optimaal kan 

Steward-ownership is niet nieuw en wordt al generaties lang toegepast, zij het door een relatief klein aantal bedrijven. Een aantal pionierende ondernemers heeft innovatieve manieren gevonden om twee universele principes in het DNA van bedrijven te verankeren: zelfbestuur en winst dient de missie. Deze principes stellen bedrijven in staat om onafhankelijk en missie-gedreven te blijven.