Leaders into the wild

We leven in een snel veranderende en complexe maatschappij.  De roep om ‘nieuwe leiders’ is daarmee steeds luider aan het worden. Dat zijn leiders die optimistisch, inspirerend, authentiek zijn, integriteit tonen, voor anderen zorgen en bovenal beschikken over een hoge mate van zelfreflectie. Kortom: authentiek leiders. Ontwikkeling van authentiek leiderschap vraagt om fundamentele transformatie van de grondhouding in relatie tot de natuur. 

Boy & Niek van Droffelaar hebben inspirerende gesprekken met vele leiders over hún relatie met de natuur. 

Door de natuurlijke omgeving te verkennen en ons los te maken van de dagelijkse beslommeringen, kunnen we een diepere verbinding met onszelf en de wereld om ons heen ervaren. Het geluid van de vogels, de geur van de bloemen, de aanraking van de wind; dit alles kan ons in een staat van verwondering en ontzag brengen. En in stilte komen we tot nieuwe inzichten.